strona główna
banner

Idealne nasiona na suszę Pioneer AQUAmax

2020-12-04
Idealne nasiona na suszę - Pioneer AQUAmax

Susza w Polsce jest ważnym czynnikiem bardzo mocno ograniczającym plonowanie upraw. Firma Pioneer ma na ten problem rozwiązanie.

Nasiona kukurydzy Pioneer® Optimum® AQUAmax® to produkt stworzony i przetestowany w celu uzyskania dobrych plonów w środowisku o ograniczonej dostępności wody.

 

 

POLECAMY!

P8834 - nr 1 wg. COBORU*

Na sezon 2020/2021 polecamy topową odmianę P8834, której rekordowo wysoki potencjał plonowania został potwierdzony na polach produkcyjnych i w wynikach COBORU. P8834 (FAO 250) jest średniowczesnym mieszańcem kukurydzy o ziarnie typu dent. Wyróżnia się doskonałym plonowaniem, intensywnym dry-down (niska wilgotność ziarna w czasie zbioru) oraz wytrzymałością na suszę. Charakteryzuje się ponadprzeciętną tolerancją na niedobory wody dzięki czemu nadaje się także na słabe gleby. Wytwarza kolby (kolby typu fix z możliwością zwiększenia obsady w dobrych warunkach glebowych) imponujących rozmiarów, dobrze wypełnione zdrowym ziarnem. Polecamy do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na wszystkich glebach w zalecanej obsadzie, szczególnie na ziarno.

*Odmiana P8834 uzyskała najwyższy wynik plonowania w 1 roku badań rejestrowych COBORU/PZPK w grupie odmian średniowczesnych w roku 2019.

Kluczowe cechy

Produkty Optimum® AQUAmax® posiadają kluczowe geny rodzime usprawniające mechanizmy związane z lepszymi wynikami w warunkach niedoboru wody. Mechanizmy produktów Optimum® AQUAmax® obejmują kontrolę działania aparatów szparkowych, które ograniczają nadmierne zużycie wody, podtrzymanie fotosyntezy w warunkach niedoboru wody, przetrwanie liści w warunkach stresu cieplnego i suszy (efekt stay-green) oraz inne.

1. Cechy agronomiczne
Podejście do systemów Optimum® AQUAmax® uwzględnia wszystko: od doboru mieszańców pod kątem dojrzewania, przez obróbkę nasion, daty siewu, odległości między rzędami, głębokości siewu, sposobu uprawy pola, po zarządzanie substancjami odżywczymi oraz pozostałościami po zbiorach

2. Zwiększona stabilność przy większych gęstościach
Produkty Optimum® AQUAmax® wykazują wysoką stabilność nawet przy dużych gęstościach siewu i różnorodnych warunkach środowiskowych. Obecne doświadczenia wskazują, że zalecana jest standardowa obsada pola, zwiększona o 2000 roślin na hektar.

 

Wyniki testów

Dane DuPont Pioneer z roku 2012, zebrane z ponad 11250 upraw porównawczych, w których porównywano produkty konkurencyjne, wykazują przewagę produktów Optimum® AQUAmax® o 8,9% w warunkach niedoboru wody i przewagę o 1,9% w przypadku plonów w warunkach sprzyjających.

Więcej informacji u naszych handlowców.

Wszystkie odmiany kukurydzy Pioneer są dostępne w naszych punktach sprzedaży.