strona główna
banner

Pierwsza dawka nawozów wiosną

2011-02-28

Rozwój rzepaku ozimego wiosną charakteryzuje się bardzo dużym i intensywnym przyrostem zielonej masy. Aby zapewnić prawidłowy start rzepaku należy zapewnić optymalną ilość składników nawozowych – głównie azot.
Przed ułożeniem pierwszej dawki azotu należy uwzględnić przewidywany plon, stan roślin po zimie, przedplon, zawartość dostępnego azotu mineralnego w glebie. Większą zawartością azotu charakteryzują się gleby ciężkie, gdzie przedplonem były wczesne okopowe i motylkowe. Zdecydowanie mniej przyswajalnego azotu jest w glebach lekkich po zbożach.


Po uwzględnieniu powyższej analizy dla prognozowanego plonu 3t/ha wiosenna dawka azotu na glebach średnich i ciężkich powinna wynosić 120 – 140 N/ha. Na glebach lżejszych, szczególnie na stanowiskach, gdzie przedplonem były zboża, startowa dawka azotu winna wynosić 160 – 180 kg.
Dla osiągnięcia maksymalnego plonu nasion należy wyliczoną dawkę podzielić na dwie. Pierwsza dawka powinna wynosić od ½ do 2/3 dawki całkowitej. Dawka startowa powinna być zastosowana jak najwcześniej nawet na zamarzniętą ziemie, zaraz po zniknięciu okrywy śnieżnej w postaci saletry lub saletrzaku.


Po mokrym roku, a takim był miniony, wiosną może wystąpić niedobór siarki, zwłaszcza na glebach lekkich. Dawka siarki powinna kształtować się na poziomie ¼ - 1/3 dawki azotu, około 40 – 60 kg S/ha. 
Zapotrzebowanie rzepaku na te składniki można pokryć stosując w pierwszej dawce Siarczan amonu w dawce około 200 kg/ha razem z Saletrą amonową w dawce 150 - 200 kg/ha.