strona główna
banner

Nasiona Kukurydzy

 

Mieszańce Optimum® AQUAMax®

Mieszańce Optimum® AQUAMax® posiadają wrodzone właściwości zapewniające intensywne kwitnienie, poprawiony efekt stay-green oraz minimalne skręcanie się i więdnięcie liści.

Technologia genów rodzimych

 • Produkty Optimum® AQUAMax® mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka dzięki wykorzystaniu kluczowych genów rodzimych
 • Jeszcze bardziej rozbudowany system korzeniowy
 • Intensywne kwitnienie i poprawiony efekt stey-green
 • Produkty Optimum® AQUAMax® są wprowadzane na rynek lokalny
 • Wszystkie produkty testowane w doświadczeniach w Polsce
 • By produkty mogły być rozpowszechniane w danym regionie, muszą spełniać kryteria agronomiczne

 

Wyniki produktów Optimum® AQUAMax®

 • W optymalnych warunkach wzrostu zapewniają najwyższe potencjalne zbiory i poprawiają stabilność upraw w warunkach stresu suszy
 • Dostarczają rolnikom dodatkowych możliwości, by zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować wydajność z każdego hektara ziemi
 • Opracowane z użyciem naszego autorskiego systemu Accelerated Yield Technology (AYT)
 • Dwa ostatnie lata sezonu uprawy 2015 i 2016 potwierdziły   doskonałą przydatność odmian Optimum® AQUAMax® w rejonach o ograniczonych ilościach wody
 • W przypadku nadmiernego zaopatrzenia w wodę nie miało to wpływu na wilgotność końcową ziarna (zachowały cechy denta przy suszeniu)

Porównanie produktów Optimum® AQUAMax®

 

Mieszańce Optimum® AQUAMax®

OdmianaFAOPlon kiszonkiJakość kiszonkiTyp ziarna
P8307 K240 Z230 ** *** flint/dent
P8834 K250 Z250 *** *** dent
P9127 K280 Z260 *** ** dent
P9234 K280 Z270 *** ** dent
P9241 K280 Z270 *** ** dent
P0725 K320 Z320 *** ** dent

 

Kukurydza na ziarno

Odmiana
FAO
Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Typ ziarna
K230 Z220
**
***
dent
K230 Z230
***
***
flint
K230 Z220
**
**
dent
K230 Z240
**
***
flint
K240 Z230
**
***
dent
K250 Z240
**
***
dent
K250 Z250
***
***
dent
K240 Z240
***
***
dent
Z240
**
***
dent
K250 Z250
***
***
dent
K250 Z250
**
***
dent
K250 Z250
***
***
dent
K260 Z260
***
***
dent
Z270
**
***
dent
K270 Z270
***
**
dent
K260 Z250
**
**
flint
K280 Z260
***
**
dent
K280 Z270
***
**
dent
K280 Z270
***
**
dent
K280 Z270
***
***
dent
K290 Z280
***
***
dent
K320 Z300
***
**
dent
K320 Z320
***
**
dent